CẬP NHẬT CHÍNH THỨC HỆ THỐNG MẠNG XÃ HỘI CÔNG TY TRANFA

Kính gửi: – Quý đối tác – Quý khách hàng – Quý bác sỹ 𝐶ℎ𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 10 𝑛𝑎̆𝑚 21/03/2013-21/03/2023 “𝐿𝑎̀𝑚 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑌́ 𝑁𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝐻𝑜̛𝑛” đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎. 𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑞𝑢𝑦́ 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃, đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑓𝑎. Đ𝑒̂̉ đ𝑎́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑦 – 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑓𝑎 𝑥𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛𝑔 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝. 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑑𝑜̃𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑘𝑒̂𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦. 𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 ! 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐅𝐀 -“𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐲 𝐘𝐨𝐮” ✅ Tranfa Vietnam: https://www.facebook.com/tranfa.vn ✅ LaserQuanta Vietnam: https://www.facebook.com/laserquantavietnam ✅ Pharmaceris Vietnam: https://www.facebook.com/PharmacerisGlobal/?brand_redir=100882564848162 ✅ Laser Deka Vietnam: https://www.facebook.com/laserdeka ✅ Biotec Italia Vietnam: https://www.facebook.com/BiotecItaliaVietNam ✅ Youtube TRANFA VIETNAM: https://www.youtube.com/@tranfacoltd ✅ Zalo OA: TRANFA VIETNAM: 0902 380 580 🌏Website: https://tranfa.vn 🌏Website: https://laserquanta.tranfa.vn 🌏Website: http://laserdeka.tranfa.vn 🌏Website: https://biotecitalia.tranfa.vn Trân trọng!