SẢN PHẨM

Trang chủ  /   Sản phẩm

Laser Q-Switched Nd: YAG mạnh mẽ và nhỏ gọn hoạt động ở hai bước sóng 1064 và 532nm ở chế độ Q-Switched và chế độ tùy chọn Photo-Thermal (tự do). Được trang bị tay cầm xung đỉnh vuông OptiBeam hoặc các xung đỉnh tròn tùy chọn. Asset có thể được cung cấp với đầu nối TWAIN (tùy chọn) cho tay cầm IPL, giúp tăng cường khả năng điều trị.

Optibeam Tay cầm xung đỉnh vuông cho phân phối mật độ xung đỉnh phẳng (đồng nhất) để tăng độ chính xác và an toàn của điều trị.

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG

HÌNH ẢNH TRƯỚC/ SAU ĐIỀU TRỊ

VIDEO SẢN PHẨM

Laser Q-Switched Nd: YAG mạnh mẽ và nhỏ gọn hoạt động ở hai bước sóng 1064 và 532nm ở chế độ Q-Switched và chế độ tùy chọn Photo-Thermal (tự do). Được trang bị tay cầm xung đỉnh vuông OptiBeam hoặc các xung đỉnh tròn tùy chọn. Asset có thể được cung cấp với đầu nối TWAIN (tùy chọn) cho tay cầm IPL, giúp tăng cường khả năng điều trị.

Optibeam Tay cầm xung đỉnh vuông cho phân phối mật độ xung đỉnh phẳng (đồng nhất) để tăng độ chính xác và an toàn của điều trị.

 

 

 

 

 

CHỨC NĂNG

HÌNH ẢNH TRƯỚC/ SAU ĐIỀU TRỊ

VIDEO SẢN PHẨM