QUANTA TRAINING LAB

Quanta Training Lab – Chương trình đào tạo trực tuyến cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp điều trị laser trong thẩm mỹ dành riêng cho các bác sĩ và những người trong ngành. Chúng tôi cung cấp thông tin những chương trình Quanta Training Lab mới nhất dưới đây, mong quý khách đăng ký tham gia những chương trình phù hợp.

– Ngày 16/5/2020, 10:00 – 11:00am CEST (3:00 – 4:30pm, giờ Việt Nam)

 • Bác sĩ: 𝗗𝗿. 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗮
 • Chủ đề: 𝑯𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕 𝑽𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍 𝑨𝒕𝒓𝒐𝒑𝒉𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝑴𝒊𝒙𝒆𝒅-𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚
 • Link đăng ký: https://register.gotowebinar.com/regis…/6021243839290067982…

 Ngày 16/5/2020, 6:00 – 7:00pm CEST (11:00pm -12:00am giờ Việt Nam)

 • Bác sĩ: 𝗗𝗿. 𝗘𝗺𝗶𝗹 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶
 • Chủ đề: 𝑫𝒆𝒆𝒑 𝑭𝒐𝒄𝒖𝒔 𝑭𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑯𝒂𝒏𝒅𝒑𝒊𝒆𝒄𝒆 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒄𝒆𝒅 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒎𝒂 𝒊𝒏 𝑫𝒆𝒓𝒎𝒂𝒕𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚
 • Link đăng ký: https://register.gotowebinar.com/regis…/5767780020821759755…

– Ngày 23/5/2020, 11:00am – 12:00pm CEST (4:00 – 5:00pm giờ Việt Nam)

 • Bác sĩ: 𝗗𝗿. 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗧𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗖𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶
 • Chủ đề: 𝑻𝒊𝒑𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒓𝒊𝒄𝒌𝒔 𝒐𝒇 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒚 𝑷𝒊𝒄𝒐 𝒂𝒏𝒅 𝑷𝒊𝒈𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆𝒅 𝑳𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔
 • Link đăng ký: https://register.gotowebinar.com/regis…/3468905716305127435…

– Ngày 30/5/2020, 12:00 – 13:00pm CEST (5:00 – 6:00pm giờ Việt Nam)

 • Bác sĩ: 𝗗𝗿. 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗦𝗯𝗮𝗻𝗼
 • Chủ đề: 𝑻𝒊𝒑𝒔 𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑯𝒂𝒊𝒓 𝑹𝒆𝒎𝒐𝒗𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝑴𝒊𝒙𝒆𝒅-𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚

Link đăng ký:https://register.gotowebinar.com/regis…/6809684935867797515…
quanta training lab

Mọi thắc mắc hay cần các thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

—————————
TRANFA – Nhà phân phối chính thức Máy thẩm mỹ của Quanta System tại Việt Nam
🌎 Website: https://tranfa.vn/
📲 Hotline: 0902 380 580