TEAM BUILDING TRANFA 2019

Cuối tháng 6 vừa qua, công ty Tranfa đã tổ chức chuyến đi du lịch kết hợp team building 2019 cho toàn thể nhân viên và người thân. Với tinh thần Gắn kết để Chiến thắng, tập thể Tranfa hứa hẹn sẽ cùng nhau hợp lực để đi xa hơn nữa trên bước đường phát triển sắp tới. Tranfa – We are one.