Sản phẩm

Có mặt tại hơn 120 quốc gia, DEKA luôn là tâm điểm của sự đổi mới cho toàn bộ ngành y tế toàn cầu: các ứng dụng và hệ thống chưa từng có trong y học, phẫu thuật và da liễu thẩm mỹ, đã mở ra những chân trời mới về chăm sóc, hình thành mỗi ngày trong các phòng thí nghiệm của DEKA.